System Monitorowania Sporów Zbiorowych - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacje
Szanowni Państwo

Wpisując się w projekt Elektronicznej Platformy Usług Publicznych (ePUAP) Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchamia pierwszy etap elektronicznego składania wniosku o wyznaczenie mediatora na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. nr 55, poz. 236, ze zm.). Elektroniczne złożenie wniosku pozwala na szybki kontakt „online” z Departamentem Dialogu i Partnerstwa Społecznego, dzięki czemu zainteresowane strony sporu otrzymają drogą internetową informację na temat rozpatrywanego wniosku, co w znacznym stopniu ułatwi i przyspieszy wzajemną komunikację. Złożenie wniosku drogą elektroniczną nie zwalnia stron sporu z konieczności przesłania do MRPiPS wersji papierowej dokumentów.

Wnioski kierowane do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jedynie drogą pocztową są rozpatrywane zgodnie z procedurą.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie nadesłane wnioski, począwszy od stycznia 2008 r., są rejestrowane w Systemie Monitorowania Sporów Zbiorowych będącym bazą danych, prowadzoną dla celów statystycznych, obsługiwaną i administrowaną przez Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego.

Gwarantujemy poufność przekazywanych danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883) a dane, o jakie prosimy przeznaczone są wyłącznie do zbierania informacji o charakterze statystycznym.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w sprawie elektronicznej rejestracji wniosku o wyznaczenie mediatora prosimy o kontakt:

Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
tel. 22 661 16 38 fax 22 661 16 40
www.mrpips.gov.pl / www.dialog.gov.pl

malgorzata.chomiak@mpips.gov.pl, tel. 22 661 16 64
marek.winiczenko@mpips.gov.pl, tel. 22 661 16 27, fax 22 661 16 24,

W sprawach technicznych związanych z działaniem serwisu prosimy o kontakt:

QuickSoft
smsz_admin@quicksoft.pl
tel. 022 884 82 80
Wniosek o desygnowanie mediatora
Za pomocą serwisu można drogą elektroniczną złożyć wniosek o wyznaczenie mediatora z listy MRPiPS. Przygotowany wniosek elektroniczny można wydrukować w postaci zgodnej z wymaganą formą papierową.
Złóż wniosek o desygnowanie mediatora z listy MRPiPS
Sprawdź status złożonego wniosku o desygnowanie mediatora z listy MRPiPS
Mediatorzy i zakład pracy
Użytkownicy mający utworzone konto mogą zalogować się do aplikacji
Aktualna lista mediatorów
Logowanie do serwisu
Pliki do pobrania
Karta zakładu pracy
- Formularz statystycznej karty zakładu pracy
Karta Sporu Zbiorowego
- Formularz karty sporu zbiorowego
Aplikacja optymalizowana pod przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox, Opera 10
[UKRYJ]
[POMOC] POMOC
Kliknij lewym przyciskiem myszy aby rozwinąć informacje na wybrany temat:
Logowanie do aplikacji
Proszę wprowadzić otrzymaną nazwę użytkownika, oraz hasło. Następnie potwierdzić używając przycisku Zatwierdź.
Złożenie wniosku o desygnowanie mediatora
Po kliknięciu na "Złóż wniosek o desygnowanie mediatora" zostanie uruchomiony kreator dodawania wniosku.
Sprawdzenie statusu wniosku o desygnowanie mediatora
Po kliknięciu na "Sprawdź status wniosku o desygnowanie mediatora" można sprawdzić status złożonego wcześniej wniosku. Niezbędne będzie podanie numeru weryfikacyjnego wniosku, który otrzymali Państwo w wiadomości e-mail.
SMSZ-MPIPS wersja 1.3.0
QuickSoft 2007-2010